Je potřeba očkovat kočky, které jsou jen doma?

Je potřeba očkovat kočky, které jsou jen doma?

Naše domácí mazlíčky milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Začátek péče o zvíře často zahrnuje rozhodování o očkování. Někteří majitelé koček si ale mohou klást otázku - opravdu potřebujeme očkovat kočky, které jsou pořád jen doma? Cílem tohoto článku je objasnit, proč je očkování důležité i pro domácí kočky.

Jen doma? Ale i tak v nebezpečí...

Mnozí z nás věří, že pokud je naše kočka doma a nemá kontakt s ostatními kočkami, není třeba ji očkovat. To je však omyl. Kočky jsou náchylné na řadu chorob, které mohou být pro ně fatální, a mnoho z nich není přenášeno pouze prostřednictvím kontaktu s ostatními kočkami.

V některých případech můžeme my sami nevědomky přinést do domova viry a bakterie na našem oblečení nebo obuvi. Mezi takové nemoci patří například kočičí herpesvirus a kalicivirus, které způsobují kočičí rýmu, nebo parvovirus, který způsobuje panleukopenii (kočičí mor). Tyto viry se snadno přenášejí a mohou kočku zasáhnout.

Očkování = prevence

Očkování je jedním z nejdůležitějších nástrojů v prevenci infekčních chorob. Díky očkování se vytvoří imunita, která chrání kočku před onemocněním nebo alespoň zmírňuje průběh onemocnění. Očkování také pomáhá kontrolovat šíření infekcí v populaci koček.

Jedno z nejdůležitějších očkování je proti vzteklině, které je často vyžadováno zákonem i pro domácí kočky. Vzteklina je smrtelný virus přenášený slinami infikovaných zvířat při kousnutí. I když je pravděpodobnost, že by domácí kočka onemocněla vzteklinou, nízká, stále existuje, protože virus může náš mazlíček snadno získat od hlodavců, kteří se dostanou do našeho domova.

Dále je silně doporučováno očkování proti kočičímu moru, kočičí rýmě a viru kočičí leukémie.

Jeden a ten samý vzorec...

Plán očkování se může lišit v závislosti na věku kočky, jejím zdravotním stavu a životním stylu. Obecně platí, že první očkování dostávají koťata ve věku 6 až 9 týdnů a poté následují další dávky v pravidelných intervalech. Po prvním roce se pak očkování obvykle aplikuje jednou ročně.

Rozhodnutí o očkování by měl vždy udělat majitel kočky ve spolupráci s veterinářem, který zná zdravotní stav konkrétní kočky a může poskytnout individuální poradenství.

Závěrem

Očkování je důležité pro všechny kočky, a to i pro ty, které jsou pořád jen doma. Může chránit kočku před řadou potenciálně nebezpečných nebo dokonce smrtelných nemocí. Pravidelné očkování je nezbytnou součástí péče o zdraví našich kočičích mazlíčků a mělo by být považováno za standardní pro každého zodpovědného majitele kočky.
Back to blog